Οικονομική Θεωρία, Σύγχρονη Οικονομική Ιστορία και Πολιτισμός

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Οικονομική Θεωρία, Σύγχρονη Οικονομική Ιστορία και Πολιτισμός

EIS605 Οικονομική Θεωρία, Σύγχρονη Οικονομική Ιστορία και Πολιτισμός

Διδάσκων:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει με κατανοητή μορφή τις βασικές αρχές της οικονομικής θεωρίας. Προκειµένου να κατανοηθεί η φύση των οικονομικών φαινομένων και των σύγχρονων οικονομικών εξελίξεων στη σύγχρονη οικονομική ιστορία χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την οικονομική πραγματικότητα της ελεύθερης αγοράς. Με την ανάλυση θεμελιωδών αρχών οικονομικής συμπεριφοράς των ατόμων, το μάθημα εξετάζει ζητήματα Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής.

Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται θέματα όπως ζήτηση, προσφορά, τιμές των αγαθών, επιλογές του καταναλωτή, κίνδυνος και πληροφορία, οικονομική της ευημερίας, κλαδική πολιτική και πολιτική ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη μνεία δίδεται σε μακροοικονομικά ζητήματα όπως πληθωρισµός και ανεργία, αποτελεσματική ζήτηση και προσφορά με την υποστήριξη απλών οικονομικών υποδειγμάτων. Παράλληλα, θεματοποιούνται ζητήματα όπως οι διαφορετικές μορφές αγοράς και αγαθών που αφορούν τη πραγματική και τη νομισματική οικονομία και η επίδραση των χρηματαγορών στον σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη μνεία δίδεται σε οικονομικά ζητήματα που βοηθούν στη κατανόηση µία διευρυμένης εικόνας των μακροπρόθεσμων τάσεων και εξελίξεων όσον αφορά την οικονομική πτυχή της πολιτισµικής διαχείρισης και στην ευκαιρία εμβάθυνσης σε εξειδικευµένα θέµατα οικονομικής ανάλυσης πολιτισµικών αγαθών στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και στο τρόπο που αυτά διαφέρουν από τα τυποποιημένα αγαθά.

Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  • να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους της οικονομικής θεωρίας
  • να έχουν κατανοήσει βασικά ζητήματα της οικονομικής δραστηριότητας
  • να έχουν κατανοήσει τον ρόλο των σχέσεων των οικονομικών παραγόντων στη σύγχρονη οικονομική ιστορία
  • να έχουν κατανοήσει τα βασικά ζητήματα διαχείρισης πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών μέσα από την οικονομική προσέγγιση στον ψηφιακό πολιτισμό.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content