Βυζαντινή Αρχιτεκτονική

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Βυζαντινή Αρχιτεκτονική

EAR702 Βυζαντινή Αρχιτεκτονική

Διδάσκων:

Στο μάθημα παρουσιάζεται και αναλύεται η αρχιτεκτονική κληρονομιά της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι βασικοί σταθμοί εξέλιξης της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, τα υλικά δομής και οι τεχνικές κατασκευής, η αξιοποίηση των γραπτών πηγών στην αρχιτεκτονική παραγωγή, τα εξωγενή δάνεια στη βυζαντινή αρχιτεκτονική, οι διαφοροποιήσεις των μνημειών στη βάση των δύο σχολών (Σχολή Κωνσταντινουπόλεως και Ελλαδική Σχολή).

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content