Ψηφιακή επεξεργασία περιεχομένου ΙΙ

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Ψηφιακή επεξεργασία περιεχομένου ΙΙ

EDG707 Ψηφιακή επεξεργασία περιεχομένου ΙΙ

Διδάσκων:

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές τεχνικές επεξεργασίας ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου. Σε αυτά τα πλαίσια το μάθημα θα καλύψει τα παρακάτω θέματα.

Εισαγωγή στην επεξεργασία ήχου και εικόνας.

Αισθητήρες ήχου και εικόνας.

Αριθμητικές πράξεις. Λογικές πράξεις.

Σημειακοί μετασχηματισμοί. Ιστόγραμμα, μετασχηματισμοί ιστογράμματος, αντίθεση.

Χωρικά φίλτρα. Φίλτρο μέσης τιμής, μεσαίας τιμής, Gauss

Ανάλυση Fourier. Fast Fourier Transform

Βαθυπερατό φίλτρο, υψιπερατό φίλτρο. Φίλτρα Βutterworth.

Eργαστήριο: Εισαγωγή στη βελτίωση και αποκατάσταση πολιτιστικού ψηφιακού περιεχομένου με χρήση Matlab.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ, ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372511)
  2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ, ΧΑΔΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 3784)
Skip to content