Παλαιογραφία-Παπυρολογία

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Παλαιογραφία-Παπυρολογία

EIS703 Παλαιογραφία-Παπυρολογία

Διδάσκων:

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζεται η εξέλιξη του χειρόγραφου βιβλίου (κύλινδρος, κώδικας), από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο, μελετώνται τα είδη της γραφής, τα υλικά γραφής και οι γραφικές ύλες (πινακίδες, πάπυρος, περγαμηνή, χαρτί), με αναφορά στην κριτική κειμένων, στη μεταγραφή και τη χρονολόγηση παπυρικών κειμένων και βυζαντινών περγαμηνών κωδικών.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content