Σίτιση φοιτητών για ακαδημαϊκό έτος 2019-20: παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 18.11.2019

Σε συνέχεια της από 3 Σεπτεμβρίου 2019 σχετικής ανακοίνωσης, ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, η υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση κάρτας δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 παρατείνεται έως τη Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019.

Υπνεθυμίζεται ότι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό σύστημα https://sitisi.upatras.gr δίνοντας username/password που διαθέτουν. Τα δικαιολογητικά πρέπει να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα το καθένα ξεχωριστά σε μορφή pdf κατά την υποβολή της αίτησης. Λεπτομέρειες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχουν στο σύνδεσμο http://www.upatras.gr/el/food.

Επισημαίνεται ότι οι νεοεισαχθέντες φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 μπορούν να υποβάλλουν στο πεδίο «Ακαδημαϊκή Ταυτότητα» τη Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματός τους.

Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://sitisi.upatras.gr, οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησής τους και να λαμβάνουν την ηλεκτρονική κάρτα σίτισης. Με αυτή ή με την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα μπορούν να προσέρχονται στο εστιατόριο.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, οι φοιτητές των Τμημάτων του Αγρινίου παρακαλούνται να απευθύνονται στο τοπικό γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Γ. Σεφέρη 2, Β κτίριο, Μαρία Στεργίου, τηλ. 2641074169).

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Skip to content