Παρουσιάσεις εργασιών για το μάθημα «Εισαγωγή στο Λαϊκό Πολιτισμό»

Οι παρουσιάσεις των προαιρετικών εργασιών στο μάθημα «Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό» θα γίνουν την Τετάρτη 19/2/2020 12:00-16:00 στην αίθουσα 101.

Υπενθυμίζω ότι η παρουσίαση της εργασίας είναι υποχρεωτική και ότι δεν θα γίνει δεκτή καμία εργασία αν δεν παρουσιαστεί στο μάθημα.

Παρακαλώ όσους και όσες κάνουν ατομική εργασία και τους συντονιστές και συντονίστριες των ομαδικών εργασιών να επικοινωνήσουν μαζί μου και να δηλώσουν ότι θα έρθουν να παρουσιάσουν την εργασία τους.

Η διδάσκουσα

Κλειώ Γκουγκουλή

Skip to content