Μήνας: Απρίλιος 2020

Αρχική / 2020 / Απρίλιος
Άρθρο

ΜΟ.ΔΙ.Π.: Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης (11-31.5.2020)

Σύμφωνα με το 64/13807-30.4.2020 έγγραφο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών, η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο 2020, διενεργείται από τη Δευτέρα, 11 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική»

Σύμφωνα με ενημέρωση που ήδη λάβατε, την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020, ώρα έναρξης 15.15, στο πλαίσιο του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική θα συζητήσουμε για «Αλγόριθμους και Υπολογισμό». Πληροφορίες για το υλικό και το virtual room @S4B της συνάντησης έχουν σταλεί στο προσωπικό (ιδρυματικό) σας email @ upnet. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία....

Άρθρο

Erasmus+: παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση (έως 30.6.2020)

Η επιτροπή Erasmus+, στην αριθ. 5/2019-2020/01.04.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε: να δοθεί παράταση έως 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή αιτήσεων από φοιτητές στο πλαίσιο της Προκήρυξης για τη δράση Erasmus+ για πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στην Ευρώπη να δοθεί παράταση έως 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή αιτήσεων από φοιτητές στο πλαίσιο...

Άρθρο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός (1) ατόμου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020, ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, για τη διδασκαλία του μαθήματος «Π601 Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος–20ός αιώνας)» στο τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΔΑ: ΩΗΘΗ469Β7Θ-ΜΛΑ). Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο...

Άρθρο

Δήλωση συγγραμμάτων – εαρινό εξάμηνο 2020 (10-26.4.2020)

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 45051/Ζ1/10.4.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Δηλώσεις – διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26...

Άρθρο

Καθορισμός της διαδικασίας διανομής διδακτικών συγγραμμάτων (εαρινό εξάμηνο 2020)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1271/9.4.2020 (τ. Β΄) στο οποίο δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. με αριθμό 44726/Ζ1 «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», συνοψίζονται τα ακόλουθα: Η...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ιστορία των Αρχαϊκών και Κλασσικών Χρόνων»

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος για εξοικείωση με το υλικό. Τα μαθήματα εξ αποστάσεως αρχίζουν την επόμενη Τετάρτη 8/4 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 15:00 – 18:00. Θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα την Πέμπτη 9/4 11:00-14:00. Οι σύνδεσμοι έχουν αναρτηθεί στο e-class. Ο διδάσκων Κλεάνθης Ζουμπουλάκης

Άρθρο

Σχετικά με δυνατότητα αξιοποίησης δωρεάν ηλεκτρονικών συγγραμμάτων @ Εύδοξος

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τη δυνατότητα αξιοποίησης των δωρεάν ηλεκτρονικών συγγραμμάτων (Heal Link, Κάλλιπος, Δωρεάν Ηλεκτρονικές Σημειώσεις), προτείνεται να αξιοποιηθούν δωρεάν ηλεκτρονικά συγγράμματα που είναι διαθέσιμα στη Γενική Βάση Συγγραμμάτων του Ευδόξου. Προς αυτό το σκοπό, προτείνεται να ακολουθούνται οι Αναλυτικές Οδηγίες προς τις Γραμματείες των Τμημάτων για...

Skip to content