Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή σε «Αρχαία Ιστορία» (αιτήσεις έως 28.7.2020)

Αναρτήθηκε σήμερα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ κενή θέση στο Τμήμα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ιστορία» και κωδικό ΑΡΡ 16370 (ΦΕΚ 702/21.5.2020, τ. Γ).

Η υποβολή υποψηφιότητας γίνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.

Το διάστημα υποβολής υποψηφιοτήτων είναι από 28 Μαΐου 2020 έως 28 Ιουλίου 2020.

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.upatras.gr/el/node/9229

 

Skip to content