Ανακοίνωση για το μάθημα «Βυζαντινή φιλολογία»

Το μάθημα της Βυζαντινής φιλολογίας θα πραγματοποιηθεί από τον διδάσκοντα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Δημητρακόπουλο μαζί με τους τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας, όπου ο τίτλος του μαθήματος είναι «Ειδικά θέματα αρχαίας φιλοσοφίας Ι» και αντιστοιχεί στην ύλη του μαθήματος του Γ’ Εξαμήνου του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, όπως γίνεται σαφές από το περίγραμμα του μαθήματος.

Στο σύνδεσμο https://eclass.upatras.gr/courses/PHIL2022/ έχουν αναρτηθεί οι πρώτες πληροφορίες και ο σύνδεσμος για το πρώτο μάθημα, το οποίο ξεκινά την Πέμπτη 8/10, 10.30-13.30.

Καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα και να ξεκινήσουν άμεσα την παρακολούθηση.

Skip to content