Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Η. Υφαντή

Η δημόσια υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα κ. Ηλία Υφαντή με θέμα «Νέες μορφές αστικού χώρου και οι αναπαραστάσεις τους ως δείγματα κοινωνικού μετασχηματισμού. Η περίπτωση της πόλης του Αγρινίου 1900-1980» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 14.30, με τηλεδιάσκεψη.

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Καθηγήτρια (επιβλέπουσα)

Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή, Επίκουρη καθηγήτρια (μέλος)

Τριαντάφυλλος Η. Κωτόπουλος, Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (μέλος)

Skip to content