Κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-21: πρόγραμμα και οδηγίες

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κατ’ εξαίρεση θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του κεντρικού κτιρίου (Σεφέρη 2, Αγρίνιο) από 27.05.2021 έως 31.05.2021 στις παρακάτω ενότητες:

  • Ιστορία: Πέμπτη, 27.05.2021, 12.00-14.00
  • Αρχαιολογία: Παρασκευή, 28.05.2021, 12.00-14.00
  • Πληροφορική: Δευτέρα, 31.05.2021, 12.00-14.00

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 48918/Ζ1 (ΦΕΚ1818/29.5.21 τ.Β’), ισχύουν τα εξής:

  • Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσα άτομα υπέβαλαν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την τεθείσα προθεσμία (1-15/11/2020), σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση.
  • Η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Τα εξεταζόμενα άτομα φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους αστυνομική ταυτότητα και πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου τους.

 

Skip to content