Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις ακαδ. έτους 2020-2021 (β φάση)

Σύμφωνα με το υπʼ αριθμ. 52077/Ζ1/11.05.2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις ακαδ. έτους 2020-2021 – β’ φάση», θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα η πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ για την υποβολή της βʼ φάσης αιτήσεων κατʼ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης από τους δικαιούχους φοιτητές.

Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα στοιχεία των φοιτητών του Ιδρύματος να είναι διαθέσιμα, ηλεκτρονικά, στην εν λόγω πλατφόρμα. Για την αναφορά τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής, οι δικαιούχοι φοιτητές θα απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν μπορεί να συνδεθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Μετεγγραφών του Υπουργείου επειδή τα απαραίτητα στοιχεία είναι ανεπαρκή ή μη έγκυρα ή δεν περιλαμβάνονται στα διαθέσιμα αρχεία, θα πρέπει να συμπληρωθεί το παρόν αρχείο excel με τα στοιχεία του φοιτητή και να σταλεί από τη Γραμματεία του Τμήματοςστο Τμήμα Δικτύων ώστε πραγματοποιηθεί ενημέρωση/διόρθωση των στοιχείων.

Skip to content