Ημέρα: 7 Οκτωβρίου 2021

Αρχική / 2021 / Οκτώβριος / 07 (Πέμπτη)
Άρθρο

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών στη Σύγκλητο του Ιδρύματος διεξάγεται σε ετήσια βάση και σε κοινή ημερομηνία, η οποία ορίζεται και προκηρύσσεται από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών. Η ψηφοφορία διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού...

Skip to content