Ανακοίνωση για το μάθημα «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (11ος-16ος αιώνας)»

Ανακοινώνεται εκτάκτως στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (11ος-16ος αιώνας), ότι το μάθημα της 3/12/21 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος. Ο χρόνος αναπλήρωσής του θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η διδάσκουσα

Κατερίνα Κορρέ

Skip to content