Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στη δικτύωση υπολογιστών»

Τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για το μάθημα. Σύντομα θα ενημερωθείτε για τη σχετική αναπλήρωση.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Τσώλης

Skip to content