Ανακοίνωση για το μάθημα «Δημόσια Αρχαιολογία»

Το μάθημα της Δημόσιας Αρχαιολογίας αντί Τρίτη 15.00-18.00 (24.05) θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 13.00-16.00 (25.05).

Ευχαριστώ

Η διδάσκουσα

Νότα Πάντζου

 

Skip to content