ΠΜΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ιστορία και την αρχαιολογία των πόλεων»: προκήρυξη 2022-23 και βιβλιογραφία για εξετάσεις

Το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει τη διαδικασία επιλογής έως 20 μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο πεδίο «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Ιστορία και την Αρχαιολογία των πόλεων» (Master in Contemporary Approaches to the History and the Archaeology of Cities), σύμφωνα με το ΦΕΚ 1480/Β/13.4.2021 (αρχείο pdf).

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών (https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm) καταχωρώντας τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά τους εντός της προθεσμίας υποβολής (22.07.2022).

Τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας για υποστήριξη κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης: 2610-962632-33

Σχετικά:

1. Προκήρυξη ΠΜΣ 2022-23 [αρχείο pdf]

2. Βιβλιογραφία για εξετάσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ [αρχείο pdf]

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content