Ανασκαφή Αμφίπολης

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν φέτος στην ανασκαφή στην Αμφίπολη ενημερώθηκαν ήδη ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ όλους τους αιτούντες για το ενδιαφέρον τους.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Δαμάσκος

Skip to content