Έκδοση νέων ακαδημαϊκών ταυτoτήτων από παλαιότερους φοιτητές

Προκειμένου να μπορέσουν οι φοιτητές προηγουμένων ετών (όχι πρωτοετείς) να εκδόσουν Ακαδημαϊκή Ταυτότητα με τα στοιχεία του νέου Τμήματος, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να αποστείλουν πρώτα e-mail στη Γραμματεία του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας (secr-ha@upatras.gr) από τον Ακαδημαϊκό τους λογαριασμό με το οποίο να ζητούν την ακύρωση της παλαιάς Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Όταν ενημερωθούν ότι ακυρώθηκε η παλαιά ταυτότητα, τότε θα μπορούν να κάνουν αίτηση για την νέα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content