Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων ΠΜΣ

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας δεν θα δεχθεί για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος μεταπτυχιακούς φοιτητές, διότι κατά τις γραπτές εξετάσεις ουδείς υποψήφιος κατάφερε να περάσει τη βάση. Ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιηθεί και η προφορική συνέντευξη, όπως ορίζει ο κανονισμός.

Skip to content