Σχετικά με έκδοση νέων ακαδημαϊκών ταυτοτήτων

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν κάνει ή θα κάνουν αίτημα ακύρωσης της παλαιάς ακαδημαϊκής τους ταυτότητας λόγω αλλαγής έδρας του Τμήματος, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις παλαιές ακαδημαϊκές τους ταυτότητες στη Γραμματεία του Τμήματος το συντομότερο δυνατόν.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content