Ανακοίνωση για το μάθημα «Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία»

Η διδασκαλία του μαθήματος Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία (HIA_A709) θα ξεκινήσει αυτήν την Δευτέρα στις 28 Νοεμβρίου 2022, ώρες 18:00-21:00, αίθουσα Β10.

Την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2002, θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ώρες 18:00-21:00, αίθουσα Β12.

Σημειώνεται ότι ορισμένη ημέρα διδασκαλίας του μαθήματος είναι η Δευτέρα τις ώρες 18:00-21:00 στην αίουσα Β10.

Για τις λοιπές αναπληρώσεις του μαθήματος θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση. Οι εγγεγραμμένες φοιτήτριες/ές παρακαλούνται να εγγραφούν και στο e-class.

Ο διδάσκων

Γιάννης Θεοχάρης

Skip to content