Ανακοίνωση για το μάθημα «Βυζαντινή Αρχαιολογία ΙΙ»

Η διδασκαλία του μαθήματος Βυζαντινή Αρχαιολογία ΙΙ (ΗΙΑ_Α30) θα ξεκινήσει αυτήν την Δευτέρα στις 28 Νοεμβρίου 2022, ώρες 15:00-18:00, αίθουσα Β11.

Την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2002, θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος ώρες 15:00-18:00, αίθουσα Β3.

Σημειώνεται ότι ορισμένη ημέρα διδασκαλίας του μαθήματος είναι η Δευτέρα ώρες 15:00-18:00 στην αίθουσα Β11.

Για τις λοιπές αναπληρώσεις του μαθήματος θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση. Οι εγγεγραμμένες φοιτήτριες/ές παρακαλούνται να εγγραφούν και στο e-class.

Ο διδάσκων

Γιάννης Θεοχάρης

Skip to content