Διακρίσεις

Αρχική / Ανακοινώσεις / Διακρίσεις

Ο Δημήτρης Δαμάσκος αντεπιστέλλον μέλος του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αμερικής

Με την διάκριση του Αντεπιστέλλοντος Μέλους του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής τιμήθηκε ο Δημήτρης Δαμάσκος, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος, με απόφαση της 143ης Συνάντησης των Μελών του Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής την 6η Ιανουαρίου 2022. Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται σε επιστήμονες με εξαιρετικά σημαντική συμβολή στον τομέα της Αρχαιολογίας.

Τα μέλη του Ινστιτούτου είναι διακεκριμένοι μελετητές που κατέχουν αναγνωρισμένη θέση σε κάποιον κλάδο της αρχαιολογίας ή στις τέχνες και τις επιστήμες που σχετίζονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης, της συντήρησης και των μουσείων. Προκειμένου να τους απονεμηθεί αυτή η διάκριση, τα μέλη προτείνονται από τους συναδέλφους τους και εκλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας του Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη διάκριση του Δημήτρη Δαμάσκου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα και Πανεπιστήμιο Πατρών και ένδειξη για την επιστημονική αρτιότητα και την αριστεία του διδακτικού προσωπικού του.

Ανακοίνωση

Ο Δημήτρης Δαμάσκος αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στο Βερολίνο

Ο Δημήτρης Δαμάσκος, καθηγητής του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, εξελέγη αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στο Βερολίνο.

Ανακοίνωση | Επιστολή

Skip to content