Εισαγωγή στη Μουσειολογία

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Δ εξάμηνο / Εισαγωγή στη Μουσειολογία

YAR404 Εισαγωγή στη Μουσειολογία

Διδάσκουσα: Καλή Τζώρτζη

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην «επιστήμη των μουσείων», στις θεωρητικές κατευθύνσεις της αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές και μεθόδους της, όπως αποτυπώνονται στην ελληνική και διεθνή έρευνα και εμπειρία. Προτείνει μια ιστορική αναδρομή, από τις συλλογές-υπόβαθρο έρευνας του Μουσείου της Αλεξάνδρειας μέχρι το σύγχρονο μουσείο, χώρο παιδείας αλλά και ψυχαγωγίας. Παρουσιάζει πώς τα μουσεία αποτέλεσαν «τους πολιτισμικούς θεματοφύλακες της ιστορίας και της κληρονομιάς του παρελθόντος», αναλύει τις βασικές λειτουργίες του σύγχρονου μουσείου, τον πολυδιάστατο ρόλο του στην κοινωνία και την ανάπτυξή της, εξετάζει τις διαφορετικές ομάδες κοινού του, αλλά και την έννοια του μουσειακού επαγγέλματος, διερευνά το σύνθετο πεδίο της μουσειολογίας και τα διαφορετικά γνωστικά πεδία που εμπλέκονται στη μελέτη του μουσείου και των λειτουργιών του, παρουσιάζει βασικά ζητήματα διοίκησης και πιστοποίησης μουσείων, δίνοντας έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους στην Ελλάδα, εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της σύγχρονης μουσειολογίας, συμπεριλαμβανομένων των εννοιών της συλλογής, του κοινού, και της διαμεσολάβησης (ή ερμηνείας). Τα παραπάνω ζητήματα προσεγγίζονται όχι μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη όπως αυτά αποκρυσταλλώνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μουσείων οι οποίες αναλύονται διεξοδικά κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος