Εισαγωγή στην Εκτεταμένη Πραγματικότητα

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ε εξάμηνο / Εισαγωγή στην Εκτεταμένη Πραγματικότητα

EDG506 Εισαγωγή στην Εκτεταμένη Πραγματικότητα

Διδάσκων: Δημήτρης Τσώλης

Tο μάθημα ακολουθεί τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και εισάγει τους μαθητές στην έννοια της Εκτεταμένης Πραγματικότητας.

Η εκτεταμένη πραγματικότητα (XR – extended reality) είναι ένας όρος που αναφέρεται σε όλα τα πραγματικά, εικονικά και συνδυασμένα περιβάλλοντα και τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-μηχανής που παράγονται από την τεχνολογία των υπολογιστών και τις φορητές συσκευές. Περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως η επαυξημένη πραγματικότητα (AR), η αυξημένη εικονικότητητα (AV) και η εικονική πραγματικότητα (VR) και οι περιοχές που τέμνονται μεταξύ τους.

Η XR είναι ένα υπερσύνολο το οποίο περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα από το «πλήρες πραγματικό» έως το «πλήρες εικονικό» και την έννοια της «virtuality continuum». Ακόμη, η σημασία της έγκειται στην επέκταση των ανθρώπινων εμπειριών που σχετίζονται ιδιαίτερα με τη συναίσθηση (που εκπροσωπούνται από την VR) και την απόκτηση της γνώσης (που αντιπροσωπεύεται από AR). Το μάθημα χωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

Skip to content