Αρχαία Ελληνική Αγγειογραφία και Εικονογραφία

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Αρχαία Ελληνική Αγγειογραφία και Εικονογραφία

EAR803 Αρχαία Ελληνική Αγγειογραφία και Εικονογραφία

Διδάσκων: Δημήτρης Δαμάσκος

Πρόκειται για ένα μάθημα αφιερωμένο σε μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες της αρχαίας ελληνικής τέχνης, την αγγειογραφία, από τις αρχές της πρώτης προχριστιανικής χιλιετίας ως το τέλος της. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με αυτή την κατηγορία της τεχνης, την αναγνώριση των εξελικτικών βημάτων της ανά εποχή, τα σημαντικά έργα ανά περιοδο και τη σημασία της μέσα στον αρχαίο κόσμο.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content