Διάχυτος υπολογισμός και εφαρμογές στον πολιτισμό

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Διάχυτος υπολογισμός και εφαρμογές στον πολιτισμό

EDG702 Διάχυτος υπολογισμός και εφαρμογές στον πολιτισμό

Διδάσκων: Χρήστος Φείδας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατέχει θεωρητικές γνώσεις που σχετίζονται με την εκτεταμένη εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διάχυτου υπολογισμού
  • Έχει αναπτύξει πρακτικές γνώσεις που σχετίζονται με τα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη διάχυτων υπολογιστικών εφαρμογών
  • Να έχει κατανοήσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεθοδολογιών χρηστο-κεντρικού σχεδιασμού με σκοπό τη δημιουργία διαδραστικών εμπειριών διάχυτου υπολογισμού
  • Να έχει αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες για την εκμαίευση των απαιτήσεων των χρηστών με σκοπό την μετατροπή τους σε προδιαγραφές του συστήματος διάχυτου υπολογισμού
  • Να έχει αναπτύξει πρακτικές δεξιότητες για τον συνδυασμό της τεχνολογίας του διαδικτύου των πραγμάτων – Internet of Things (IoT)- με τα πληροφοριακά συστήματα διάχυτου υπολογισμού με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδραστικών εμπειριών και εφαρμογών στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ, Έκδοση: ΕΚΔΟΣΗ 1η/2016, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ISBN: 9786188242357, ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68371436)
  2. Κινητές Τεχνολογίες, Έκδοση: 1η/2015, Δαμιανός Γαβαλάς, Βλάσης Κασαπάκης, Θωμάς Χατζηδημήτρης, ISBN: 978-960-578-007-4, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657185)
Skip to content