Στατιστική στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Στατιστική στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

EDG705 Στατιστική στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Διδάσκων:

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει μια εισαγωγή στις μεθόδους της στατιστικής ανάλυσης στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λογική θεμελίωση των διαφόρων στατιστικών εννοιών, καθώς και με την εξοικείωση με τις μεθόδους και τις τεχνικές της στατιστικής στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές πειστήμες. Στο μάθημα δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του ευρύτατα διαδεδομένου λογιστικού φύλλου Excel για στατιστική ανάλυση. Με αυτό τον τρόπο υποστηρίζεται η εκμάθηση θεμελιωδών στατιστικών συναρτήσεων και η χρήση της λειτουργίας ανάλυσης δεδομένων με τη χρησιμοποίηση παραδειγμάτων και με τη βαθμιαία εφαρμογή των στατιστικών τεχνικών. Εξετάζονται, τέλος, θέματα στατιστικού ενδιαφέροντος τα οποία αφορούν τις οικονομικές δραστηριότητες των πολιτιστικών μονάδων όπως οι η ανάλυση δειγματοληπτικών ερευνών, η ποιοτική ανάλυση και οι αποφάσεις οικονομικής διαχείρισης με την υποστήριξη αποτελεσμάτων παλινδρομήσεων.

Mετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  • να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους της θεωρίας της στατιστικής,
  • να έχουν εξοικειωθεί με βασικές έννοιες και μεθόδους της στατιστικής ανάλυσης στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες,
  • να μπορούν να κάνουν χρήση στατιστικών μεθόδων στο πολιτισμικό κλάδος,
  • να μπορούν να αναπτύξουν στατιστική συμπερασματολογία.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  2. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
  3. Βιβλίο [κωδικός Εύδοξου]: Τίτλος
Skip to content