Συνεδρίες CAA-GR 2021: «Open Digital Archaeological Content in the Connected World: Curation and Stewardship» (16.4.2021)

Το Ελληνικό παράρτημα του διεθνούς οργανισμού Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology (CAA-GR) σε συνεργασία με την κοινοπραξία ARIADNEplus (Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe – plus), το δίκτυο SEADDA (Saving European Archaeology from the Digital Dark Age) και την ένωση CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in Europe), προσκαλεί σε μια διαδικτυακή συνεδρία την 16 Απριλίου 2021 με θέμα την επιμέλεια και την ανοικτή διάθεση των αρχαιολογικών δεδομένων.

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία σχετικά με τη διαχείριση των αρχαιολογικών δεδομένων και τη στρατηγική της Ανοικτής Επιστήμης. Θα περιγράψουν τις βέλτιστες πρακτικές για την επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου και θα παρουσιάσουν την τρέχουσα διεθνή έρευνα στην αρχειοθέτηση, τη διάθεση και την επαναχρησιμοποίηση των αρχαιολογικών δεδομένων μέσω του σταδιακού εναρμονισμού ιδρυματικών και εθνικών αποθετηρίων σε ευρύτερους συσσωρευτές περιεχομένου σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μετά τις ομιλίες θα διεξαχθεί ανοικτή συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας το κοινό θα συμμετέχει με ερωτήσεις και σχόλια.

Οι ομιλίες και η συζήτηση θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα.

Για τη συμμετοχή μέσω διαδικτύου απαιτείται εγγραφή.

Το πρόγραμμα της συνάντησης και συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο του CAA-GR.

 

Οργανωτική επιτροπή

Άθως Αγαπίου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μάρκος Κατσιάνης, Πανεπιστήμιο Πατρών

George Pavlidis, Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”

Ντορίνα Μούλλου, Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, ΥΠΠΟΑ

Tuna Kalayci, Leiden University

Στέλλα Συλλαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Skip to content