11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας: «Αισθητική: Εκφάνσεις και αντικατοπτρισμοί μέσα στον χρόνο» (13-15.10.2023)

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας: «Αισθητική: Εκφάνσεις και αντικατοπτρισμοί μέσα στον χρόνο» (13-15.10.2023)

  • Facebook: 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών/τριών Αρχαιολογίας
  • Instagram: 11op.s.f.a.
  • Email: 11o.psfarch@gmail.com
Skip to content