Ημέρα: 6 Φεβρουαρίου 2024

Άρθρο

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή των εξετάσεων

Ανακοίνωση Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, με βάση την απόφαση της Συγκλήτου της 31ης Ιανουαρίου και την ανακοίνωση της Συγκλήτου της 2ας Φεβρουαρίου 2024, αποφάσισε πως η τρέχουσα εξεταστική θα συνεχιστεί με προφορική εξ αποστάσεως εξέταση, εφόσον οι συγκεκριμένες ακαδημαϊκές παράμετροι του κάθε μαθήματος το επιτρέπουν. Το νέο πρόγραμμα της εξεταστικής θα αναρτηθεί άμεσα στον...

Skip to content