Ημέρα: 9 Φεβρουαρίου 2024

Αρχική / 2024 / Φεβρουάριος / 09 (Παρασκευή)
Άρθρο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  Κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας)

Οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων της κ. Γκουγκουλή (Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό, Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού/Λαϊκός Πολιτισμός ΙΙ, Υλικός Πολιτισμός-Ανθρωπολογικές Κατευθύνσεις ) θα σταλούν στο e-class. Η διδάσκουσα Κλειώ Γκουγκουλή

Άρθρο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  Κ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗ (ΔΠΠΝΤ)

Οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων της κ. Γκουγκουλή (Εισαγωγή στον Λαϊκό Πολιτισμό, Θέματα Λαϊκού Πολιτισμού,  Λαϊκά Δρώμενα, Τελετουργίες και Αναπαραστάσεις, Υλικός Πολιτισμός) θα σταλούν στο e-class. Η διδάσκουσα Κλειώ Γκουγκουλή

Άρθρο

Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων της κ. Δημητρακοπούλου Γεωργίας

Σε περίπτωση συνέχισης της κατάληψης του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας και μετά τις 14/2 τα μαθήματα: ΜUS_502 Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Περιβάλλον MUS_702 Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς και μουσειακών συλλογών MUS_705 Μουσεία και Ψηφιακές Τεχνολογίες και ΜUS_805 Ερμηνευτικές στρατηγικές και συγγραφή μουσειακών κειμένων θα μεταφερθούν στην εξεταστική του Ιουνίου.   Η διδάσκουσα Δρ Δημητρακοπούλου Γεωργία  

Άρθρο

Μαθήματα Αρχαιολογία του Πρόσφατου Παρελθόντος, Εισαγωγή Στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ζητήματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πληροφορίες για την προφορική εξέταση των παραπάνω μαθημάτων θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα eclass.

Skip to content