Ημέρα: 20 Φεβρουαρίου 2024

Άρθρο

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας

Γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές η έναρξη του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πατρών ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024» με κωδικό MIS 6004520, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού & Κοινωνική Συνοχή» (ΠΠ 2021-2027). Στο πλαίσιο αυτού τριάντα έξι (36) φοιτητές/τριες που βρίσκονται από...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (11ος-16ος αιώνας)» [HIA_I498]

  Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την 23η Φεβρουαρίου 2024. Θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή 12:00-15:00 στην αίθουσα Β10, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Καλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Δ΄ εξαμήνου και όσες/-οι χρωστούν το μάθημα να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος που έχει ήδη δημιουργηθεί, ώστε να ενημερώνονται άμεσα και να κατεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό. Η...

Skip to content