Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Β εξάμηνο / Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

YIS202 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκουσα: Κλειώ Γκουγκουλή

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές και φοιτήτριες στις βασικές ανθρωπολογικές έννοιες και στα μεθοδολογικά εργαλεία κοινωνικής και πολιτισμικής ανάλυσης με ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση για την επιτόπια έρευνα με συμμετοχική παρατήρηση και την έννοια της εθνογραφίας ως μεθόδου και τελικού προϊόντος της ανθρωπολογικής έρευνας. Γίνεται μία σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της ανθρωπολογικής σκέψης από την καθιέρωση της ανθρωπολογίας σε επιστήμη κατά τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Παράλληλα γίνεται αναφορά στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις των κοινωνικών και πολιτισμικών φαινομένων και παρουσιάζονται ανθρωπολογικά πεδία μελέτης όπως η ταυτότητα, η ετερότητα και ο ρατσισμός, η συγγένεια, η πολιτική, η οικονομία, η συμβολική σκέψη, η θρησκεία και οι τελετουργίες, το φύλο και η ηλικία μέσα από την ανάλυση εθνογραφικών παραδειγμάτων από διαφορετικούς πολιτισμούς.

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές αναλυτικές έννοιες, τη μέθοδο και την προβληματική της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Παράλληλα το μάθημα επιδιώκει να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να μάθουν να αναγνωρίζουν τις δικές τους εθνοκεντρικές προκαταλήψεις μέσα από την ανάλυση ανθρωπολογικών προσεγγίσεων επίκαιρων ερωτημάτων που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα, Eriksen Thomas Hylland (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11674)
  2. Στοιχεία κοινωνικής και πολιτισμικής ανθρωπολογίας, Jean-Paul Colleyn (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1636)
  3. Εισαγωγή στην πολιτισμική ανθρωπολογία, Κ. Νάντια Σερεμετάκη (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59385860)
Skip to content