Νεοελληνική πόλη και αρχιτεκτονική

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Ζ εξάμηνο / Νεοελληνική πόλη και αρχιτεκτονική

EAR704 Νεοελληνική πόλη και αρχιτεκτονική

Διδάσκουσα: Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Το μάθημα εστιάζει στην πολεοδομική ιστορία της νεώτερης Ελλάδας από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Ο χώρος της πόλης εξετάζεται μέσα στο ευρύτερο ιστορικό του περιβάλλον: η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική εντάσσονται στον γενικότερο προβληματισμό που θέτουν οι ιστορικές συνθήκες. Εκτός από τα ζητήματα της αναδημιουργίας της ελληνικής πόλης, αντικείμενο του μαθήματος είναι η επαρκής γνώση της ελληνικής αρχιτεκτονικής από τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Εξετάζεται η κλασικιστική μορφολογία στον ελλαδικό χώρο, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την Ανεξαρτησία και την έλευση του Όθωνα. Παρουσιάζονται τα δημιουργήματα του 19ου αιώνα στην Αθήνα αλλά και στις πόλεις της ελεύθερης Ελλάδας. Μελετώνται οι αλλαγές στις αρχές του 20ού αιώνα. Γίνεται αναφορά στην πολεοδομική εξέλιξη των ελληνικών πόλεων κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα. Εξετάζεται η ειδική περίπτωση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917. Επισημαίνονται οι αλλαγές οι οποίες ακολουθούν τη Μικρασιατική Καταστροφή και την εισαγωγή της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και η στροφή προς την παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

Περίγραμμα μαθήματος

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα, Σχεδιασμός και έγγειος ιδιοκτησία στην Αθήνα 1833-1922, εκδόσεις Παρασκήνιο, Αθήνα 2017, ISBN 978-618-5003-39-5 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68377807)
  2. Καρύδης Δημήτρης, Τα επτά βιβλία της πολεοδομίας, Παπασωτηρίου, Αθήνα 2006, ISBN 9607530780 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9725)

Δωρεάν ηλεκτρονικό σύγγραμμα:

  • Μονιούδη-Γαβαλά Δώρα, Πολεοδομία στο ελληνικό κράτος 1833-1890, έκδοση ΤΔΠΠΝΤ, Αγρίνιο 2012 ISBN 9789609340090 (Δωρεάν ηλεκτρονικό σύγγραμμα). (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 30154160)

 

Skip to content