Ανακοίνωση για το μάθημα «Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς»

Η πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση για το μάθημα μάθημα HIA_D508 Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς (Π.Π.Σ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας, 3ο έτος) την Πέμπτη 6/10 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε εκπαιδευτική δράση στο εξωτερικό. Οι διαλέξεις θα γίνουν κανονικά την 2η εβδομάδα του Οκτωβρίου στην αίθουσα που έχει οριστεί. Η αναπλήρωση της διάλεξης θα καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα.

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς» στο Χειμερινό εξάμηνο, παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν αίτημα εγγραφής στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass [https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE308/]

Υπενθυμίζεται ότι δεν μπορούν να δηλώσουν το μάθημα ως επιλογή οι φοιτητές/τριες του 4ου έτους που είχαν δηλώσει το υποχρεωτικό μάθημα YDG306 Διαδικασίες Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ο διδάσκων

Μάρκος Κατσιάνης


Skip to content