Ανακοίνωση για το μάθημα «Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας»

Η πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση για το μάθημα μάθημα HIA_A102 Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας (Π.Π.Σ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας, 1ο έτος) την Παρασκευή 7/10 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε εκπαιδευτική δράση στο εξωτερικό. Οι διαλέξεις θα γίνουν κανονικά την 2η εβδομάδα του Οκτωβρίου στην αίθουσα που έχει οριστεί. Η αναπλήρωση της διάλεξης θα καθοριστεί την επόμενη εβδομάδα.

Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το μάθημα «Θεωρία και Μεθοδολογία της Αρχαιολογίας» στο Χειμερινό εξάμηνο, παρακαλούνται να πραγματοποιήσουν αίτημα εγγραφής στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass [https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE214/]

Ο διδάσκων

Μάρκος Κατσιάνης

Skip to content