Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι»

Η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 24.4.2023 συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή της θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Τσώλης

Skip to content