Ημέρα: 22 Απριλίου 2023

Αρχική / 2023 / Απρίλιος / 22 (Σάββατο)
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Τεχνολογίες Διαδικτύου και Πολιτιστικοί Ιστότοποι»

Η προγραμματισμένη για την Τρίτη, 25.4.2023 συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή της θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές. Ο διδάσκων Δημήτρης Τσώλης

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι»

Η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα, 24.4.2023 συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή της θα προγραμματιστεί σε συνεννόηση με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές. Ο διδάσκων Δημήτρης Τσώλης

Άρθρο

Ανασκαφή στην Αμφίπολη

Τον Αύγουστο θα πραγματοποιηθεί η ανασκαφή του Τμήματος στην Αμφίπολη (amphipolisproject.org) με τη συμμετοχή μικρού αριθμού φοιτητών/τριών, οι οποίοι/ες θα χωριστούν σε δύο ομάδες ανά δεκαπενθήμερο. Θα επιλεγούν κατόπιν αίτησης φοιτητές/ήτριες με μοναδική προϋπόθεση να έχουν περάσει τουλάχιστον ένα μάθημα μου.  Εντός του επόμενου μήνα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για την επίλυση αποριών. Αιτήσει γίνονται δεκτές...

Skip to content