Ημέρα: 3 Μαρτίου 2023

Αρχική / 2023 / Μάρτιος / 03 (Παρασκευή)
Άρθρο

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2022-2023 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΠΠΣ Ιστορίας-Αρχαιολογίας)

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό MIS 5181130 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης»

Το μάθημα ΗΙΑ_Ι408 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ του Δ΄ εξαμήνου, θα ξεκινήσει για το εαρινό εξάμηνο την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023. Τα μαθήματα θα γίνονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε Παρασκευή 12:00-15:00, στην αίθουσα Β10. Οι ώρες συμβουλευτικής με τη διδάσκουσα είναι 15:00-17:00 κάθε Παρασκευή και σε άλλες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννοήσεως. Επικοινωνία στο...

Skip to content