3 υποτροφίες για συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο «Parrhasian Heritage Park»

Το Ίδρυμα Παρράσιας Κληρονομιάς (Parrhasian Heritage Foundation) θα παρέχει φέτος 3 υποτροφίες σε φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας για να συμμετάσχουν στο θερινό σχολείο «Parrhasian Heritage Park» που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2 και 12 Αυγούστου στην Αμπελιώνα, Μεσσηνίας. Η υποτροφία καλύπτει τη διαμονή, διατροφή και τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων. Όποιος/όποια ενδιαφέρεται παρακαλώ ας επικοινωνήσει στο npantzou@upatras.gr (Το μήνυμα θα πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας).

Παναγιώτα Πάντζου

Skip to content