Μήνας: Μάρτιος 2023

Αρχική / 2023 / Μάρτιος
Άρθρο

Ανακοίνωση προς τους φοιτητές του 4ου έτους σχετικά με την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Προκειμένου να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα ακόλουθα έξι (6) μαθήματα, βάσει του προγράμματος σπουδών: Ομάδα 1: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας Δύο (2) βασικά μαθήματα: – HIA_I101 Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές – HIA_PH205 Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Θεματογραφία Ομάδα 2: Θέματα εκπαίδευσης...

Άρθρο

Μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 στους φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου

Μαθήματα επιλογής που προσφέρονται κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 στους φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου: Κατεύθυνση Ιστορίας HIA_I601 Όψεις του δημόσιου και ιδιωτικού βίου στην Αρχαιότητα HIA_I603 Ευρωπαϊκή Ιστορία: Από τον Διαφωτισμό στη Βιομηχανική Επανάσταση HIA_I604 Θέματα Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας HIA_I609 Οικονομική Ιστορία (προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) HIA_I610 Ελληνική Οικονομική Ιστορία (προσφέρεται...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου»

Η κατάληψη στο Τμήμα θεατρικών Σπουδών έληξε σήμερα, 6 Μαρτίου 2023 και ημέρα Δευτέρα. Για τον λόγο αυτό, το μάθημα «Εισαγωγή στην Αρχαιολογία του Αρχαίου Θεάτρου», που προσφέρεται σε φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, θα ξεκινήσει την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με το πρόγραμμα (17.00-20.00). Παρακαλούνται όσες/οι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα να κάνουν άμεσα...

Άρθρο

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2022-2023 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ (ΠΠΣ Ιστορίας-Αρχαιολογίας)

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό MIS 5181130 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης»

Το μάθημα ΗΙΑ_Ι408 ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ του Δ΄ εξαμήνου, θα ξεκινήσει για το εαρινό εξάμηνο την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023. Τα μαθήματα θα γίνονται, σύμφωνα με το πρόγραμμα, κάθε Παρασκευή 12:00-15:00, στην αίθουσα Β10. Οι ώρες συμβουλευτικής με τη διδάσκουσα είναι 15:00-17:00 κάθε Παρασκευή και σε άλλες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννοήσεως. Επικοινωνία στο...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Δικτυακά Περιβάλλοντα και Πολιτισμός»

Την Πέμπτη 09/03/2023 κατά τις ώρες 12:00-15:00 θα γίνει στην αίθουσα Β12 αναπλήρωση της διάλεξης του μαθήματος που ήταν προγραμματισμένη για την 27/04/2023 λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό για ερευνητικούς σκοπούς την 27/4/2023. Ο διδάσκων Δημήτρης Κουκόπουλος

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ασφάλεια και Εμπιστοσύνη σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα»

Την Πέμπτη 16/03/2023 κατά τις ώρες 12:00-15:00 θα γίνει στην αίθουσα Β12 αναπλήρωση της διάλεξης του μαθήματος που ήταν προγραμματισμένη για την 26/04/2023 λόγω απουσίας του διδάσκοντα στο εξωτερικό για ερευνητικούς σκοπούς την 26/4/2023. Ο διδάσκων Δημήτρης Κουκόπουλος

Skip to content